Web-портал ЕАСУ МСХ РКВЕТ жүйесімен жұмыс жасау үшін https://vet.easu.kz/ сілтемесіне өтіңіз

Для работы в ВЕТ просим перейти по ссылке https://vet.easu.kz/

Құрметті қолданушылар!
"Ветеринариялық қауіпсіздік" жүйесі 2023 жылдың 27-шы қаңтар, сағат 22.00-нан бастап 30-ші қаңтарға дейін техникалық жаңартуларға байланысты жұмысын тоқтатады.

Уважаемые пользователи!
Система "Ветеринарная безопасность" не будет доступна с 27 января 22.00 по 29 января 2023 года в связи с техническими работами.

ФИТО жүйесімен жұмыс жасау үшін https://fito.easu.kz/ сілтемесіне өтіңіз

Для работы в ФИТО просим перейти по ссылке https://fito.easu.kz/

Уважаемые пользователи!
Доводим до Вашего сведения, в рамках по Государственным услугам, что Правительством с 6 сентября 2022 года введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан живого крупного рогатого скота, овец и коз со сроком на шесть месяцев.

Құрметті пайдаланушылар!
Мемлекеттік қызметтер көрсету шеңберінде, Үкіметтің 2022 жылғы 6 қыркүйектен бастап Қазақстан Республикасының аумағынан алты ай мерзімге тірі ірі қара малды, қой мен ешкілерді әкетуге тыйым салғанын Сіздердің назарларыңызға жеткіземіз.

Для регистрации в ГРСТ, просим ознакомиться со следующим примером.О_доступе_к_базе_ГРСТ_МСХ

Справочники и реестры подсистемы Ветеринарная безопасность перевозимой продукции Таможенного Союза

Справочники и документы подсистемы Фитосанитарная безопасность

Фитосанитарные требования к подкарантинной продукции ввозимой на территорию Республики Казахстан
Закон РК О карантине растений
Об утверждении Правил по охране территории РК от карантинных объектов и чужеродных видов
Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля
Перечень карантин
Положение о порядке перемещения
Стандарты

Форум

Вопросы ответы